Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen
Home

PRAKTISCHE INFORMATIE EN CORONA MAATREGELEN KUNSTROUTE

Jaarlijks wordt de Kunstroute door zo’n zesduizend bezoekers bezocht. Ook nu verwachten we veel bezoekers. Dit jaar doen - verspreid over 80 locaties - zo’n 150 deelnemers mee. Door het grote aantal locaties is het goed mogelijk de bezoekers te spreiden en de Kunstroute plezierig en veilig te laten verlopen. We vragen rekening te houden met het maximum aantal toegestane personen per locatie en de aangegeven looproutes. Blijf thuis bij medische klachten en houd 1,5 meter afstand.

Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de Kunstroute 2020:

MOET IK VAN TEVOREN (ONLINE) EEN TICKET RESERVEREN?

Nee, reserveren is niet nodig, je kan spontaan je dag invullen. Wel kan het zijn dat je even moet wachten voor je een ruimte in kan in verband met het maximum aantal bezoekers.

IS ER EEN FYSIEK ROUTEBOEKJE?

Nee, er is dit jaar geen routeboekje maar een uitgebreide website. De website heeft een interactieve plattegrond en informatie over alle deelnemers, locaties en activiteiten. De site werkt ook op je mobiel:www.kunstrouteleiden.nl . Voor wie behoefte heeft aan digi-hulp, staan tijdens het weekend van de Kunstroute vrijwilligers klaar op de voorplaats van Museum De Lakenhal en op Haagweg 4.

IS ER CATERING AANWEZIG? MOET IK VOORAF RESERVEREN?

Ja, op verschillende plekken is - al bestaande - catering aanwezig. Hier zijn de regels van de horecagelegenheid zelf leidend. In sommige gevallen zal moeten worden gereserveerd, in andere gevallen niet.

IS DE KUNSTROUTE OOK DIT JAAR GRATIS?

Ja, dat is onveranderd dit jaar.

Is iedere locatie toegankelijk met een kinderwagen, rollator of rolstoel?

Dit is afhankelijk van de locatie. Bij Museum De Lakenhal zijn medewerkers aanwezig die kunnen aangeven welke locaties geschikt zijn om met een kinderwagen, rollator of rolstoel te bezoeken.

CORONA MAATREGELEN

VOLDOET DE KUNSTROUTE AAN DE CORONA RICHTLIJNEN?

Volgens de landelijke richtlijnen zijn bijeenkomsten binnen toegestaan voor maximaal 50 personen, met inachtneming van de 1,5 meter. De Kunstroute is verspreid over 80 locaties in Leiden en de ervaring leert dat meestal maar enkele bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Om het aantal bezoekers per locatie te beheersen, zijn overal maximale aantallen bezoekers vastgesteld. Bovendien zijn er voor de verzamelgebouwen extra maatregelen getroffen zoals eenrichtingsverkeer.

VRAGEN JULLIE BEZOEKERS DIE NIET UIT 1 HUISHOUDEN KOMEN OM AFSTAND VAN ELKAAR TE HOUDEN?

Ja, hierin volgen wij de landelijke richtlijnen m.b.t. 1,5 meter afstand houden.

WELKE HYGIËNEMAATREGELEN TREFFEN JULLIE I.V.M. CORONA?

Op alle locaties geldt de 1,5 meter afstand regel. Bij de grotere locaties, de gebouwen waarin meerdere ateliers gevestigd zijn, wordt extra aandacht besteed aan de hygiëne van het sanitair, de trapleuningen, etc. De maatregelen en beperkingen worden duidelijk gecommuniceerd op de locatie zelf.

WORDT ER EEN GEZONDHEIDSCHECK GEDAAN?

Nee, in lijn met de landelijke richtlijnen zijn gezondheidschecks niet nodig bij bijeenkomsten van minder dan 50 mensen. Er zijn geen locaties die met de maximale aantallen per ruimte boven de 50 personen komen.

MOETEN BEZOEKERS EEN MONDKAPJE DRAGEN? EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ATELIERS/KUNSTENAARS?

Nee. Het staat iedereen vrij om een mondkapje te dragen, maar het is niet verplicht. Er gelden dezelfde landelijke richtlijnen als voor iedereen.

WAT DOEN JULLIE ALS HET OP EEN PLEK TE DRUK WORDT?

Bij de ingang wordt de inloop gedoseerd. Wanneer het daar te druk wordt en 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd in de wachtrijen, zullen bezoekers door de kunstenaar/galeriehouder/vrijwilliger verzocht worden om een andere locatie te bezoeken.

STEL, ER KOMT EEN TWEEDE CORONAGOLF, GAAT DE KUNSTROUTE DAN NOG STEEDS DOOR?

De organisatie van de Kunstroute volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij een eventuele tweede golf geldt voor alle culturele evenementen dat besluiten opnieuw moeten worden herzien. Op deze website vind je de laatste stand van zaken.

Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op: kunstroute@lakenhal.nl