Home

Met dank aan onze begunstigers

Schenkingen en subsidies zijn sinds de oprichting van Museum De Lakenhal essentieel voor de ontwikkeling van de collectie en het gebouw. Het museum kan niet zonder steun van overheden, fondsen, partners, mecenassen, vrienden en particulieren. Museum De Lakenhal bedankt:

Overheden

 • Gemeente Leiden
 • Leiden Marketing
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijksoverheid / Ministerie van OCW

Partners

 • KEIM

Fondsen en bedrijven

 • Aannemer C.J. De Boer
 • AMMODO
 • De Banderfonds (ondergebracht bij het Prins Bernard Cultuurfonds)
 • BankGiro Loterij
 • BPD Cultuurfonds
 • BNG Cultuurfonds
 • Bruynzeel / Talens
 • Cultuurfonds Leiden
 • EFL Stichting (Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting)
 • Fonds 1818
 • Fonds 21
 • Hizkia Van Kralingen
 • Mondriaan Fonds
 • Nationaal Restauratiefonds (BRIM)
 • Netherland-America Foundation
 • Nicolaas Verf
 • Niemeijer Fonds
 • Pentel
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • PROPARTE
 • RWV Advocaten
 • Stichting Dioraphte
 • Stichting H.L. Druckerfonds
 • Stichting Pape-Fonds
 • Stichting Rijnlands Architectuur Platform
 • Stichting Stokroos
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Studio America
 • Terpen Tijn
 • TOWI
 • Turing Foundation
 • Universiteit Leiden
 • Van Manen aan Tafel
 • Vereniging Rembrandt en haar Nationaal Fonds Kunstbezit, haar Fonds voor de 20ste eeuwse Nederlandse Schilderkunst en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds
 • VSBfonds
 • Wijken voor Kunst Leiden

Mecenassen en vrienden

Particulieren

 • Mark Aukema en Femke Aukema-Hartog
 • A. Bel en S.J. Bel van Liere
 • De heer prof. dr. L. (Leendert) Bosch – Nalatenschap t.b.v. de restauratie van de aard- en nagelvaste collectie
 • Mevrouw A.H.F. (Aty) van der Drift – Nalatenschap t.b.v. restauratie en uitbreiding museumgebouw
 • Philip Everts en Ineke Everts-Kuik
 • Heleen Gall
 • De heer W. (Wijnand) Goppel – Nalatenschap t.b.v. restauratie collectie
 • Geert Grielaard en Koen Brakenhoff – schenkingen t.b.v. diverse collectieaankopen
 • Allard van Halm
 • Mevrouw J.C. (Joke) van Hoeken - Legaat t.b.v. de restauratie en herplaatsing van de aard- en nagelvaste collectie
 • Mevrouw J.G.E. (Conny) van Hoeken – Legaat t.b.v. restauratie van drie stalenboeken
 • Bob en Joke Lodder – Schenking t.b.v. Franse vertaling audiotour
 • Gail en Ernst von Metzsch – Schenking t.b.v. restauratie van de Universiteitskamer
 • Ingrid Moerman
 • Caesar Sterk en Ine Sterk-Berkvens
 • en diverse anonieme schenkers en erflaters.