Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen
Home

Bestuur Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal

Het bestuur van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Mevrouw C.G.H. (Christine) Robben, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
E-mail: voorzitterVBL@lakenhal.nl

Penningmeester

De heer Mr. D. (Dick) Catoen, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2021
E-mail: penningmeesterVBL@lakenhal.nl

Secretaris

De heer V. (Vincent) Verschoor, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
E-mail: secretaris.VBL@lakenhal.nl

Ledenadministrator

Mevrouw L.D. (Louise) Tromp-Genang, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2022
E-mail: ledenadministratorVBL@lakenhal.nl

Leden

De heer Mr. R.H. (Roel) Breedveld, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
De heer G. (Geert) Crielaard, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2022
De heer A.C. (Alexander) Geertsema, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2021
De heer H.E.G.M. (Hein) van Woerden, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2023