Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen
Home

MISSIE EN VISIE

Het bestuur van de Vriendenvereniging VBL heeft met instemming van de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2010 het navolgende vastgesteld. Het belang van de missie en visie is dat voor alle betrokkenen duidelijk is welke doelstellingen en taakstellingen de Vriendenvereniging VBL heeft. Het bestuur zal deze missie en visie in zijn beleid en besluitvorming steeds als leidraad gebruiken.

MISSIE

Het – in interactie met belangstellenden – stimuleren van de uitbreiding en het behoud van kenmerkende elementen van de collectie van Museum De Lakenhal.

VISIE

Het in dialoog betrekken van belangstellenden bij de fondsenwerving ten behoeve van een belangrijke aankoop in de kern van de collectie.

Veelgestelde vragen

Hoe word ik lid van de Vereniging van Belangstellenden?

U steunt Museum De Lakenhal als vriend al vanaf € 18 (tot 18 jr.) en € 45 (volw.) per jaar. Meer informatie over aanmelden vindt u op deze pagina. De ledenadministrator neemt na aanmelding zo spoedig mogelijk contact met u op om uw lidmaatschap te activeren.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

Met uw bijdrage steunt u Museum De Lakenhal. U heeft vanaf de heropening gratis toegang tot Museum De Lakenhal en krijgt uitnodigingen voor lezingen, previews van tentoonstellingen en speciale vriendenactiviteiten. U ontvangt aan aantal malen per jaar actuele informatie over het reilen en zeilen van het museum. Daarnaast geldt voor u een korting van 10% op de artikelen uit de museumwinkel.

Wat doet de Vriendenvereniging voor Museum De Lakenhal?

De Vriendenvereniging heeft zich ten doel gesteld schilderijen en voorwerpen van kunst of historisch belang te verwerven en deze aan de gemeente Leiden aan te bieden voor de verzameling van Museum De Lakenhal. Ook zet zij zich in om de belangstelling voor Museum De Lakenhal te bevorderen. Verder organiseert de Vriendenvereniging diverse culturele activiteiten i.s.m. met het museum.

Wie zijn er lid van de Vriendenvereniging?

De Vriendenvereniging telt een kleine 600 leden. Zij ontmoeten elkaar tijdens previews van tentoonstellingen en andere Vriendenactiviteiten.

Hoe vaak zijn er activiteiten en bijeenkomsten?

De Vriendenvereniging heeft minstens eenmaal per jaar een vergadering met alle leden. Daarnaast organiseert Museum De Lakenhal meerdere keren per jaar een bijeenkomst voor de vrienden. Het bestuur van de VBL komt zesmaal per jaar bij elkaar.

Wat zijn de resultaten van de VBL?

Met steun van de VBL heeft Museum De Lakenhal onder meer 'Contra-compositie VII' van Theo van Doesburg, de 'Brillenverkoper' van Rembrandt van Rijn en het glas-in-loodraam van Kamerlingh Onnes kunnen aanschaffen. Het zijn absolute pronkstukken van het museum.