Home

Schenken en nalaten

De collectie van meer dan 23.000 objecten van beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis en het karakteristieke gebouw maken Museum De Lakenhal uniek. Sinds 1874 maakt het een onuitwisbare indruk op bezoekers - jong en oud. Het museum is bovendien een bijzondere plek waar, dankzij schenkingen en nalatenschappen, kennis en expertise op hoog niveau kan worden toegepast en ontwikkeld.

schenken aan Museum De Lakenhal

Schenkingen van betrokken particulieren en ondernemers zijn sinds de oprichting van het museum essentieel voor de ontwikkeling van de collectie en het gebouw. Zo kon het museum met aanzienlijke giften van Daniel Hartevelt en van de gebroeders Pape het museumgebouw in 1890 en 1921 uitbreiden, en werd de museumcollectie verrijkt met vele schenkingen.

Met uw gift kan het museum blijven inspireren, verbinden en vernieuwen. Er zijn verschillende mogelijkheden: word vriend of mecenas van Museum De Lakenhal, doneer direct, schenk periodiek, of neem het museum op in uw testament. Graag treden wij met u in overleg over de mogelijkheden.

incidentele schenking

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen aan Museum De Lakenhal, komt uw gift ten goede aan de realisatie van bijzondere tentoonstellingen en projecten, publicaties, educatieve activiteiten, de collectie of het museum in het algemeen. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in dat jaar meer dan € 60 bedraagt en als u tussen de 1% en 10% van het bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor uw donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen. Kunst schenken behoort eveneens tot de mogelijkheden.

doneer direct

meerjarige schenking

Een periodieke gift (in geld of natura) die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of een notariele akte.

Als u Museum De Lakenhal periodiek wilt steunen én wilt genieten van bijzondere privileges, kunt u ook toetreden tot het Lucas van Leyden Mecenaat, of door lid te worden van de Vriendenvereniging VBL.

nalaten

U kunt Museum De Lakenhal opnemen in uw testament. U kunt een bedrag nalaten zonder een specifiek doel binnen het museum te benoemen, of aan het museum nalaten voor een specifiek doel, zoals educatie, het gebouw of de collectie. In uw testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Al uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Desgewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden

anbi

Museum De Lakenhal is onderdeel van de gemeente Leiden. Omdat gemeenten door de Belastingdienst aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeft het museum geen schenk- en erfbelasting te betalen. Elke schenking komt 100% ten goede aan het museum. Voor de schenker is de ANBI-status van het museum financieel voordelig: u krijgt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst.

Wilt u schenken aan Museum De Lakenhal met extra belastingvoordeel? Dat kan via onze steungezelschappen. Het Lucas van Leyden Mecenaat en de vriendenvereniging VBL hebben beide de Culturele ANBI-status, waarbij nog een extra giftenaftrek geldt voor schenkers.

contact

Voor meer informatie over doneren, periodiek schenken en over nalaten aan Museum De Lakenhal kunt u vrijblijvend contact opnemen met Tara Lem, fondsenwerving en relatiebeheer, via 071 – 516 5360 of t.lem@lakenhal.nl.