Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen
Home

Agenda vriendenvereniging VBL

Museum De Lakenhal en de vriendenvereniging VBL organiseren regelmatig activiteiten voor vrienden. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vriendenvereniging VBL organiseert eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op woensdag 29 september 2021.

 • Datum: woensdag 29 september 2021
 • Tijd: 20:00 - 21:00 uur
 • Alleen voor leden van de vriendenvereniging VBL

Agenda ALV 29-09-2021:

 1. Opening, mededelingen en ingekomen post
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 23 september 2020 j.l.
 3. Terugblik op het jaar 2020 en vooruitblik op 2021 door de voorzitter
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financiƫle zaken: financieel jaarverslag 2020, verslag van de kascommissie, voorstel tot goedkeuring van de jaarstukken, voorstel decharge van het bestuur, voorstel benoeming kascommissie 2021
 6. Rooster van aftreden/(her)benoemen bestuursleden: herbenoeming bestuurslid Alexander Geertsema | aftreden als penningmeester en bestuurslid Dick Catoen, voordracht nieuw bestuurslid de heer Maurice Jongmans (beoogde nieuwe penningmeester)
 7. Mededelingen vanuit het museum door de directeur
 8. Rondvraag

VRIENDENLEZING

 • Datum: woensdag 29 september 2021
 • Tijd: 21:00 - 22:00 uur
 • Alleen voor leden van de vriendenvereniging VBL
 • Programma: vriendenlezing door Prosper de Jong, conservator kunstnijverheid, over de recente aankoop van het Lipsius-glasruitje.

SPECIALE AVONDOPENSTELLING TENTOONSTELLING IF THINGS GROW WRONG

 • Datum: donderdag 14 oktober 2021
 • Alleen voor leden van de vriendenvereniging VBL en andere speciale genodigden